בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום רביעי ל' סיון ה'תשפ"ב, 29-06-2022 15:57


זמן הזריחה (הנץ החמה): 05:40
זמן השקיעה: 19:51
צאת הכוכבים: 20:11 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית: 01:10:55 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:12

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

מעט על יום ל"ג בעומר - י"ח אייר

 • יש שסוברים שבאותו היום החל המן לרדת לאבותינו במדבר.
 • בי״ח באייר, שנת ב׳ אלפים תפ״ט, יצאו שלושת אלפים איש מבני ישראל להילחם באנשי העי.
 • ביום ל״ג בעומר, י״ח באייר שנת ג׳ אלפים תתכ״ה, החל מרד היהודים בירושלים נגד הרומאים, בסוף ימי הבית השני, בימי נציבותו של הנציב הרומי האחרון פלורוס. (מסופר שביום י״ז באייר שלח פלורוס לראשי היהודים בירושלים וציום למסור לו י״ז ככרות זהב, כדמי עונשים על המאורעות בקיסריה, על עמידתם של היהודים שם נגד הרומאים. הדבר עורר התרגזות בירושלים ורבים העזו וקיללו את פלורוס בפומבי. אחרים שליגלגו על תאוות הבצע של פלורוס, סובבו ברחובות העיר וקיללו וקיבצו מעות עבורו ולמחרת פרץ המרד בגלוי.
 • יש שסוברים שביום ל״ג בעומר יצא רבי שמעון מן המערה בפקיעין, שבה התחבאו במשך שלוש עשרה שנה.
 • וכן יום ל״ג בעומר הוא יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי.
 • ביום ל״ג בעומר נסמכו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו על ידי רבי עקיבא, אחרי שמתו עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא.
 • יום ל״ג בעומר הוא יום הפטירה של רבנו הרמ״א, רבי משה איסרליש בעיר קראקא, ונהגו לעלות לקברו.
 • בליל ל״ג בעומר סופרים ספירת העומר כרגיל, היום שלושה ושלושים יום לעומר, שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר.
 • תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

  יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה כ-5 אגורות),
  ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר, ויאמר 3 פעמים:

  אלהא דמאיר ענני

  ואח"כ יאמר:

  ריבונו של עולם

  הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
  ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום ל', סיון)

  יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
  והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
  בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
  (ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

  יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

  וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

   זכרון קדושים ליום ל' סיון ה'תשפ"ב 

  רבי שלמה קלוגר ב"ר יהודה אהרן
  רבי חיים קיצע מארשהא "אוצרות חיים" ב"ר יצחק
  רבי מאיר מקריטשניף ב"ר מרדכי מנדבורנא
  הרב יום טוב ידיד הלוי - מגדולי המקובלים בארם צובא
  תפילת הרמב"ן לפרנסה לראש חודש
  זיע"א

  ***

   זכרון קדושים ליום א תמוז התשפב 

  יוסף הצדיק בן יעקב אבינו משבטי י-ה
  רבי קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין - בעל המאור ושמש ב"ר אהרן הלוי
  רבי שלמה הלברשטאם ב"ר מאיר נתן, חתן רבי אליעזר מדז'יקוב
  הרב שלמה קלוגר - מהרש"ק בן רבי יהודה אהרן קלוגר
  הרב משה נג'ארה, מגדולי רבני צפת, מתלמידי האר"י הקדוש זצ"ל ומחבר הספר "לקח טוב"
  תפילת הרמב"ן לפרנסה לראש חודש
  זיע"א

  תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

  נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

  פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


  Total: 7529; Y2022: 1728; self: 7529