קודש נקודה קליק. ברכות, תפילות וסגולות לזיכוי הרבים

מי רוצה חיים, חלק 4 - צינורות של שפע, פרנסה, הרב יעקב ישראל זיסהולץ

סרט אחרון: מי רוצה חיים, חלק 8, אבא אחד ושני אחים
אבא אחד - ושני אחים

השער אל חיים אמיתיים, חיים נטולי דאגות, סבל וצער.

השער אל חיים אמיתיים, חיים נטולי דאגות, סבל וצער.

לחץ על התמונות בצד לצפיה בפרקים נוספים

לחץ כאן להורדת ושמירת הספר "מי רוצה חיים" במהדורה דיגיטלית - קובץ PDF


הדרך הנכונה אל השמחה, האושר והסיפוק האמיתי. מאת: הרב יעקב ישראל זיסהולץ. את המהדורה המודפסת ניתן להשיג: 054-6826782

פרנסה, פרנסה בדורנו, הדור האחרון שלפני הגאולה רבות הן בעיות הפרנסה והדוחק ואף שנסתרות הן דרכי ה' בנושא זה )ואין לנו עסק בנסתרות( של חיי הדוחק והמחסור, אולם לא נימנע מלהציג את דברי חז"ל, שכן הם יכולים להביא תועלת גדולה למי שמוצא את עצמו נכשל בחטאי הלשון. החפץ חיים כתב שמצא בספר "דבר שבקדושה" בשם "ספר הקנה" וזה לשונו: "ראה והבן שכל המוציא לשון הרע מפיו נדון בצרעת וגו', אמר לו רבי אם כן כל ישראל יהיו מצורעים, שהרי בעוון לשון הרע גלו ישראל וכו', אמר לו שקולה העניות כצרעת וכו'" וכתב הח"ח דגם בתיקוני הזוהר מובא דעוון זה גורם חס ושלום לעניות. הוקלט והועלה לזיכוי הרבים, ולע"נ: אבי: גד בן חנה דודי: דן בן חנה סבי: ראובן - ריכארד בן שרה אמנו סבי: אייזיק סולומון - שלמה בן דוד סבתי: חנה בת גרטרוד סבתי: אדלינה - בלימה בת מינה ידידי: ר' משולם זושא יהודה וסרמן בן ר' פנחס אליהו וסרמן ומורי ורבי: ר' ישעיה יוסף ברנפלד בן ר' שמואל יהודה בנימין. מורי ורבי ר' יעקב שיינפלד בן ר' משה שיינפלד ולע"נ שלמה (סלים) בן סלחה ולע"נ ידידי דניאל מרדכי בן רג'ינה. מותר ומצווה להפיץ בכל המדיה לזיכוי הרבים.

מי רוצה חיים, חלק 4 - צינורות של שפע, פרנסה, הרב יעקב ישראל זיסהולץ

324 צפיות בוידאו: מי רוצה חיים, חלק 4 - צינורות של שפע, פרנסה, הרב יעקב ישראל זיסהולץ

סה"כ צפיות: 5061

מי רוצה חיים - הרב יעקב ישראל זיסהולץ
10 סרטונים:
5061 צפיות.


לחץ על התמונות לצפיה בסרטונים נוספים

©2024 קודש נקודה קליק,  מדיניות פרטיות