בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

בוקר טוב

{{ time }}

יום שלישי כ"ב כסלו ה'תשפ"ד

05-12-2023 למנינם 08:31,

חודש כסלו הוא חודש המסוגל לישועות וניסים
ובחודש זה חשוב מאוד להתחזק באמירת הלל והודאה לקב"ה, וטוב לקרוא מראש חודש בכל יום את מזמור לתודה (פרק ק בתהילים)
להזכיר את הנסים ולתת שבח והודיה לקב"ה.
עלות השחר: 05:07,
הזריחה (הנץ החמה): 06:29
שעה זמנית יום: 00:50:35 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:00
סוף זמן תפילה: 09:51
חצות היום: 11:32, חצות הלילה: 11:42
זמן השקיעה: 16:36,
צאת הכוכבים: 16:55 לפי אופק תל אביב
שעות הלילה: 13:34 שעות, משמרת לילה: 04:31 שעות.
משמרת ראשונה: 16:55, משמרת שניה: 21:26, משמרת שלישית: 01:57

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

שעון זמן עד הנץ החמה:

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך פרוטה = אגורות, 8 פרוטות = אגורות,
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום כ"ב, כסלו)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

שועתנו קבל ושמע, צעקתנו יודע תעלומות [ויכוון במחשבה בלבד: שם קודש שקו צית]

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 22, Hebrew Month: 3, Kislev, Hebrew Year: 5784

 זכרון קדושים 
ליום כ"ב כסלו ה'תשפ"ד

רבי יואל אשכנזי מזולוטשוב,
רבי אברהם בן רבי יצחק אבוחצירא,
רבי פנחס מאוסטראה,
הרב שלום מרדכי הכהן שבדרון ב"ר משה הכהן
הרב שבתאי בנימין יודלביץ "מגיד מישרים" בן הרב שמואל אהרן יודלביץ
סגולה מהמקובל הרב יצחק בצרי להנצל מצרות וגזירות!
3 שנה למורי ורבי הרב יעקב שיינפלד בן רבי משה שיינפלד
זיע"א

***

 זכרון קדושים 
ליום כ"ג כסלו ה'תשפ"ד

רבי דוד טווערסקי מ-יאסי ב"ר מרדכי זוסיא
רבי מרדכי הלפרין מאוסטראה, בן רבי יואל הלפרין המכונה בעל שם
רבי אברהם מאולינוב ב"ר יצחק חריף מסמבור
רבי אלימלך לוי מטאהש ב"ר משולם פייבוש
הרב בן ציון נחמיה פרסברגר בן הרב יקותיאל מנחם פרסברגר
הרב בן ציון אלפס - "מעשה אלפס"
149 שנה ל - הרב יהודה נבון בן רב חיים רפאל נבון, היה שד"ר, אב בית דין בירושלים, חכם באשי והראשון לציון
סגולה מהמקובל הרב יצחק בצרי להנצל מצרות וגזירות!
זיע"א

***

 זכרון קדושים 
ליום כ"ד כסלו ה'תשפ"ד

3471 שנה ל - שמעון בן יעקב אבינו,
119 שנה ל - רבי חיים חזקיהו מדיני, "שדי חמד" בן רבי אליהו רפאל מדיני
רבי משה פאנעט בן רבי מנחם מנדל פאנעט, בן "המראה יחזקאל"
רבי מרדכי זלמן מזיטומיר ב"ר יוסף יצחק,
רבי אהרן יהודה לייב שטינמן בן רבי נח צבי
רבי זכריה מנחם מפודהייץ "מנורת זכריה", ב"ר אריה לייב
הרב צאלח בר יחיא - המהרי"ץ, גדול בתורה ובקבלה, דיין, פייטן ומוכיח "פרי צדיק"
4 שנה לרב אריה שכטר בן ר' יעקב שכטר
סגולת ה-בן איש חי ליום כ"ד כסליו
סגולה מהמקובל הרב יצחק בצרי להנצל מצרות וגזירות!
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

המערכת בהרצה לעדכוני זמת אמת ולכן ייתכנו אי דיוקים

המערכת מתעדכנת פעם ביום


מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 14732; Y2023: 2543; self: 14732