בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

בוקר טוב

{{ time }}

יום שלישי ח' ניסן ה'תשפ"ד

16-04-2024 למנינם 08:14, שעון קיץ

סדר פרשת הנשיאים כפי שסידר רבינו הרמח"ל עם כוונות הגאולה
עלות השחר: 04:51,
הזריחה (הנץ החמה): 06:12
שעה זמנית יום: 01:04:55 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:26
סוף זמן תפילה: 10:31
חצות היום: 12:41, חצות הלילה: 12:50
זמן השקיעה: 19:11,
צאת הכוכבים: 19:29 לפי אופק תל אביב
שעות הלילה: 10:43 שעות, משמרת לילה: 03:34 שעות.
משמרת ראשונה: 19:29, משמרת שניה: 23:03, משמרת שלישית: 02:37

מולד הלבנה: יום שני כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ד, שעה: 21:23 7 חלקים, 2024-04-08 למנינם
מולד הלבנה הבא בעוד 22 ימים.
מולד הבא: יום רביעי ל' ניסן ה'תשפ"ד, שעה: 6:24 6 חלקים, 2024-05-08 למנינם

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

שעון זמן עד הנץ החמה:

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך פרוטה = אגורות, 8 פרוטות = אגורות,
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום ח', ניסן)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

שועתנו קבל ושמע, צעקתנו יודע תעלומות [ויכוון במחשבה בלבד: שם קודש שקו צית]

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 8, Hebrew Month: 8, Nisan, Hebrew Year: 5784

 זכרון קדושים 
ליום ח' ניסן ה'תשפ"ד

רבי יעקב שמשון שפירא מזסלב בן רבי פנחס מקוריץ
69 שנה ל - הרב יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי (טוקצ'ינסקי) בן רבי אהרן, "גשר חיים", נפטר תשט"ו
הרב שלום מוסיוף
רבי רפאל מיכאל אבולעפיה, מחכמי קושטא
רבי משה הכהן, חכם באשי בארם צובא
רבי יעקב מרדכי הלוי מחכמי ירושלים
סגולת קריאת פרשת הנשיאים ליום ח ניסן
זיע"א

*קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!*


***

 זכרון קדושים 
ליום ט' ניסן ה'תשפ"ד

55 שנה ל -הרב אריה לייב לוין בן רבי בנימין ביינוש ולעטיל "רבי האסירים"
52 שנה ל -הרב חיים מאיר הגר מוויז'ניץ ה-"אמרי חיים"בן רבי ישראל הגר "אהבת ישראל"
סגולת קריאת פרשת הנשיאים ליום ט ניסן
זיע"א

*קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!*


***

 זכרון קדושים 
ליום י' ניסן ה'תשפ"ד

מרים הנביאה בת יוכבד ועמרם, אחות משה רבנו
18 שנה ל - רבי נתן (חזקיהו) בוקובזה בן ר' דניאל
לחצו על הקישור לקבלת "פרק שירה" במתנה לע"נ הרב בוקובזה
הרב שלום נתן רענן-קוק בן רבי יעקב אלעזר וצ'סנא הירשוביץ
סגולת קריאת פרשת הנשיאים ליום י ניסן
זיע"א

*קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!*


תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

המערכת בהרצה לעדכוני זמת אמת ולכן ייתכנו אי דיוקים

המערכת מתעדכנת פעם ביום


מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 16364; Y2024: 1414; self: 16364