בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

שעון הזמן עד הנץ החמה

בוקר טוב

{{ time }}

יום שלישי כ"ב כסלו ה'תשפ"ד

05-12-2023 למנינם 08:17,

זמן עד הנץ החמה:

שעון יהודי לפי 1080 חלקים (ניסיון)

חודש כסלו הוא חודש המסוגל לישועות וניסים
ובחודש זה חשוב מאוד להתחזק באמירת הלל והודאה לקב"ה, וטוב לקרוא מראש חודש בכל יום את מזמור לתודה (פרק ק בתהילים)
להזכיר את הנסים ולתת שבח והודיה לקב"ה.
עלות השחר: 05:07,
הזריחה (הנץ החמה): 06:29
זמן השקיעה: 16:36,
צאת הכוכבים: 16:55 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 00:50:35 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:00
סוף זמן תפילה: 09:51
חצות היום: 11:32, חצות הלילה: 11:42

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

מולד חודש: טבת, יהיה בחודש: כסליו יום: 29, שעה: 11, 12 דקות: ו:0 חלקים:
בעוד: 7 ימים, בתאריך: 2023-12-12 למנינם בעוד: 2:55 שעות

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 1547; Y2023: 791; self: 1547