בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

שעון הזמן עד הנץ החמה

יום טוב

{{ time }}

יום חמישי י"ב סיון ה'תשפ"ג

01-06-2023 למנינם 16:02, שעון קיץ

זמן עד הנץ החמה:

שעון יהודי לפי 1080 חלקים (ניסיון)


עלות השחר: 04:06,
הזריחה (הנץ החמה): 05:38
זמן השקיעה: 19:42,
צאת הכוכבים: 20:01 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:10:20 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:09
סוף זמן תפילה: 10:19
חצות היום: 12:40, חצות הלילה: 12:49

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

מולד חודש: תמוז, יהיה בחודש: סיון יום: , שעה: , דקות: ו: חלקים:
בעוד: -12 ימים, בתאריך: 1970-01-01 למנינם בעוד: 7:42 שעות

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 1022; Y2023: 266; self: 1022