בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

שעון הזמן עד הנץ החמה

בוקר טוב

{{ time }}

יום שלישי ח' ניסן ה'תשפ"ד

16-04-2024 למנינם 08:00, שעון קיץ

זמן עד הנץ החמה:

שעון יהודי לפי 1080 חלקים (ניסיון)

סדר פרשת הנשיאים כפי שסידר רבינו הרמח"ל עם כוונות הגאולה
עלות השחר: 04:51,
הזריחה (הנץ החמה): 06:12
זמן השקיעה: 19:11,
צאת הכוכבים: 19:29 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:04:55 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:26
סוף זמן תפילה: 10:31
חצות היום: 12:41, חצות הלילה: 12:50

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

מולד הלבנה: יום שני כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ד, שעה: 21:23 7 חלקים, 2024-04-08 למנינם

מולד הבא: יום רביעי ל' ניסן ה'תשפ"ד, שעה: 6:24 6 חלקים, 2024-05-08 למנינם

גיל הירח: 7.752 ימים.

שלב ירח: First Quarter Moon.

מולד הלבנה הבא: בעוד 22 ימים.

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 180; Y2024: 180; self: 180