בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

בוקר טוב

{{ time }}

יום שלישי י"ח תשרי ה'תשפ"ד

03-10-2023 למנינם 07:21, שעון קיץ


עלות השחר: 05:21,
הזריחה (הנץ החמה): 06:38
שעה זמנית יום: 00:58:45 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:34
סוף זמן תפילה: 10:33
חצות היום: 12:30, חצות הלילה: 12:39
זמן השקיעה: 18:23,
צאת הכוכבים: 18:40 לפי אופק תל אביב
שעות הלילה: 11:58 שעות, משמרת לילה: 03:59 שעות.
משמרת ראשונה: 18:40, משמרת שניה: 22:39, משמרת שלישית: 02:38

ג דחוה"מ סגולת האר"י הקדוש לחודש אלול

שעון זמן עד הנץ החמה:

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך פרוטה = אגורות, 8 פרוטות = אגורות,
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"ח, תשרי)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

שועתנו קבל ושמע, צעקתנו יודע תעלומות [ויכוון במחשבה בלבד: שם קודש שקו צית]

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 18, Hebrew Month: 1, Tishri, Hebrew Year: 5784

 זכרון קדושים 
ליום י"ח תשרי ה'תשפ"ד

רבי נחמן מברסלב בן רבי שמחה בן רבי נחמן מהורודנקא ומרת פייגא 213 שנה
רבי שלום הכהן, "נהר שלום", ידוע כאוהב שלום
רבי בצלאל גנשבורג "הגהות הש"ס ב"ר יואל
זיע"א

***

 זכרון קדושים 
ליום י"ט תשרי ה'תשפ"ד

רבי אליהו הגר"א מוילנא ב"ר שלמה זלמן226 שנה
רבי יעקב יצחק רבינוביץ ב"ר אשר מפשדבוז היהודי הקדוש מפשיסחה 210 שנה
רבי אהרן, האדמו"ר מסדיגורא "קדושת אהרון"ב"ר ישראל
רבי דוד צבי דאשיווסקע, בן רבי יונה נכד רבי יודל מדאשוב 111 שנה
הרב מאיר יהודה - "אור למאיר"
זיע"א

***

 זכרון קדושים 
ליום כ' תשרי ה'תשפ"ד

רבי אליעזר פאפו "הפלא יועץ" בן להרב יצחק הספרדי200 שנה
רבי יעקב יוסף מאוסטראה המכונה רב ייב"י (יעקב יוסף בן יהודה)
הרב הקדוש רבי ישראל דוב בער האדמו"ר מיאשניצה בעל "רביד הזהב", מתלמידי "החוזה מלובלין", מתלמידיהם של רבי צבי ה"עטרת צבי" מזידיטשוב רבי מנדל מרימנוב ורבי שמעון מירוסלב
הרב יחיאל - אביו של הרא"ש ב"ר אורי
הרב יעקב יוסף מפולנאה - בעל התולדות
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

המערכת בהרצה לעדכוני זמת אמת ולכן ייתכנו אי דיוקים

המערכת מתעדכנת פעם ביום


מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 14230; Y2023: 2041; self: 14230