בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

{{ time }}

יום שלישי ב' תשרי ה'תשפ"ג

27-09-2022 למנינם 01:36, שעון קיץ


עלות השחר: 05:17,
הזריחה (הנץ החמה): 06:35
שעה זמנית יום: 00:59:40 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:34
סוף זמן תפילה: 10:33
חצות היום: 12:33, חצות הלילה: 12:41
זמן השקיעה: 18:31,
צאת הכוכבים: 18:48 לפי אופק תל אביב
שעות הלילה: 11:47 שעות, משמרת לילה: 03:55 שעות.
משמרת ראשונה: 18:48, משמרת שניה: 22:43, משמרת שלישית: 02:39

ראש השנה. שנה טובה ומתוקה סגולת האר"י הקדוש לחודש אלול

שעון זמן עד הנץ החמה:

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך פרוטה = אגורות, 8 פרוטות = אגורות,
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום ב', תשרי)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

שועתנו קבל ושמע, צעקתנו יודע תעלומות [ויכוון במחשבה בלבד: שם קודש שקו צית]

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 2, Hebrew Month: 1, Tishri, Hebrew Year: 5783

 זכרון קדושים 
ליום ב' תשרי ה'תשפ"ג

רבי שימעון צבי הורביץ לידר ר"י "שעריי שמים"
רבי ברוך מרדכי מקיודנוב ב"ר שלמה חיים
הקדוש מראזינו רבי ישראל ב"ר שלום הי"ד
רבי סלמאן אליהו "כרם שלמה"
הקודש מראזינו רבי טוביה ב"ר יוסף שלומו הי"ד
רבי ישראל מסטולין "הינוקא" ב"ר אשר השני
רבי אברהם יקותיאל זלמן רפפורט ב"ר מאיר
הרב ישראל ליפשיץ - "תפארת ישראל"
שנה טובה מוצלחת ומבורכת מנויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק
עניין תפילת ראש השנה אצל רבי נחמן, ותיקון הכללי
זיע"א

***

 זכרון קדושים 
ליום ג' תשרי ה'תשפ"ג

גדליהו בן אחיקם
רבי יואל "בעל שם" הלפרין ב"ר יצחק אייזיק
רבי אהרון יחיאל מקוזניץ ב"ר ירחמיאל משה
רבי יצחק דוד בידרמן מלעלוב ב"ר משה
רבי אורי לנדמן מפאדלי ב"ר צבי מסטרליסק
רבי נפתלי טרופ הגרנ"ט בן רבי משה, מחשובי ראשי הישיבות באירופה שלפני מלחמת העולם השנייה
רבי ישראל ליפשיץ "תיפארת ישראל" ב"ר גדליהו
רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי מקרינקי ב"ר חיים אריה
רבי שימעון נתן נטע מלעלוב ב"ר דוד צבי שלמה, האדמו"ר מלעלוב
זיע"א

***

 זכרון קדושים 
ליום ד' תשרי ה'תשפ"ג

197 שנה לפטירת רבי אברהם, "חיי אדם" בר יחיאל מיכל דנצינגר
הרב יהודה שלמה חי אלקלעי - מחכמי הבלקן וא"י
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

המערכת בהרצה לעדכוני זמת אמת ולכן ייתכנו אי דיוקים


מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 11364; Y2022: 2250; self: 11364