בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

{{ time }}

יום ראשון ט' תמוז ה'תשפ"ד

14-07-2024 למנינם, שעון קיץ

עלות השחר: 04:16,
הזריחה (הנץ החמה): 05:48
שעה זמנית יום: 01:10:00 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:18
סוף זמן תפילה: 10:28
חצות היום: 12:48, חצות הלילה: 12:57
זמן השקיעה: 19:48,
צאת הכוכבים: 20:07 לפי אופק תל אביב

שעות הלילה: 09:41 שעות, משמרת לילה: 03:13 שעות.
משמרת ראשונה: 20:07, משמרת שניה: 23:20, משמרת שלישית: 02:34

מולד הלבנה הבא בעוד 20 ימים.
מולד הלבנה: יום שבת ל' סיון ה'תשפ"ד, שעה: 1:59 5 חלקים, 06-07-2024 למנינם
מולד הבא: יום ראשון כ"ט תמוז ה'תשפ"ד, שעה: 14:14 7 חלקים, 04-08-2024 למנינם

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

שעון זמן עד הנץ החמה:

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך פרוטה = אגורות, 8 פרוטות = אגורות,
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום ט', תמוז)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

שועתנו קבל ושמע, צעקתנו יודע תעלומות [ויכוון במחשבה בלבד: שם קודש שקו צית]

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 9, Hebrew Month: 11, Tammuz, Hebrew Year: 5784

 זכרון קדושים 
ליום ט' תמוז ה'תשפ"ד

רבי יוסף מבארשא בן רבי יששכר בערצי מנאדבורנא, אחיו של רבי מרדכי מנאדבורנא
רבי יעקב ב"ר אליעזר טמר'לש, מחבר "ספרא דצניעותא"
הרב משה חברוני, מחכמי א"י ומראשי ישיבת חברון
הרב זלמן סורוצקין בן הרב בן ציון סורוצקין
הרב יוסף שלמה דיין, בן רבי ניסים
הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם, בן רבי צבי הירש הלברשטאם, אדמו"ר מקלויזנבורג, מייסד קריית צאנז בנתניה ובית חולים לניאדו
זיע"א

***

 זכרון קדושים 
ליום ט' תמוז ה'תשפ"ד

רבי יוסף מבארשא בן רבי יששכר בערצי מנאדבורנא, אחיו של רבי מרדכי מנאדבורנא
רבי יעקב ב"ר אליעזר טמר'לש, מחבר "ספרא דצניעותא"
הרב משה חברוני, מחכמי א"י ומראשי ישיבת חברון
הרב זלמן סורוצקין בן הרב בן ציון סורוצקין
הרב יוסף שלמה דיין, בן רבי ניסים
הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם, בן רבי צבי הירש הלברשטאם, אדמו"ר מקלויזנבורג, מייסד קריית צאנז בנתניה ובית חולים לניאדו
זיע"א

***

 זכרון קדושים 
ליום י' תמוז ה'תשפ"ד

רבי משה ב"ר יוסף אלטילא, נהרג על קדוש השם
רבי עזריאל מאיר ב"ר אברהם אייגר -מלובלין, יש אומרים שנפטר ב-ה' תמוז
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

המערכת בהרצה לעדכוני זמת אמת ולכן ייתכנו אי דיוקים

המערכת מתעדכנת פעם ביום


מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 18644; Y2024: 3694; self: 18644