בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

{{ time }}

יום ראשון י"א כסלו ה'תשפ"ג

04-12-2022 למנינם 21:02,

חודש כסלו הוא חודש המסוגל לישועות וניסים
ובחודש זה חשוב מאוד להתחזק באמירת הלל והודאה לקב"ה, וטוב לקרוא מראש חודש בכל יום את מזמור לתודה (פרק ק בתהילים)
להזכיר את הנסים ולתת שבח והודיה לקב"ה.
עלות השחר: 05:06,
הזריחה (הנץ החמה): 06:29
שעה זמנית יום: 00:50:35 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:00
סוף זמן תפילה: 09:51
חצות היום: 11:32, חצות הלילה: 11:42
זמן השקיעה: 16:36,
צאת הכוכבים: 16:55 לפי אופק תל אביב
שעות הלילה: 13:34 שעות, משמרת לילה: 04:31 שעות.
משמרת ראשונה: 16:55, משמרת שניה: 21:26, משמרת שלישית: 01:57

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

שעון זמן עד הנץ החמה:

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך פרוטה = אגורות, 8 פרוטות = אגורות,
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"א, כסלו)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

שועתנו קבל ושמע, צעקתנו יודע תעלומות [ויכוון במחשבה בלבד: שם קודש שקו צית]

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 11, Hebrew Month: 3, Kislev, Hebrew Year: 5783

 זכרון קדושים 
ליום י"א כסלו ה'תשפ"ג

רבי צבי אריה בן ציון רוזנפלד ב"ר ישראל אבא, מגדולי חסידי ברסלב באמריקה בדור שאחרי השואה, נין ונכד לרבי אהרן מברסלב - תלמידו של רבי נחמן מברסלב, היה אחד העדים להבטחת "התיקון הכללי"
105 שנה ל - רבי משה הררי הדיין,מגדולי ארם צובא
רבי יחיאל הלר,"עמודי אור"
זיע"א

***

 זכרון קדושים 
ליום י"א כסלו ה'תשפ"ג

רבי צבי אריה בן ציון רוזנפלד ב"ר ישראל אבא, מגדולי חסידי ברסלב באמריקה בדור שאחרי השואה, נין ונכד לרבי אהרן מברסלב - תלמידו של רבי נחמן מברסלב, היה אחד העדים להבטחת "התיקון הכללי"
105 שנה ל - רבי משה הררי הדיין,מגדולי ארם צובא
רבי יחיאל הלר,"עמודי אור"
זיע"א

***

 זכרון קדושים 
ליום י"ב כסלו ה'תשפ"ג

449 שנה ל - רבי שלמה לוריא המהרש"ל, ב"ר יחיאל לוריא אשכנזי, "ים של שלמה", משפחתו היא מצאצאי רש"י
רבי שמואל העשיל פרידמן בן ר’ אברהם צבי פרידמן הי”ד
182 שנה ל - רבי אברהם דב האדמו"ר מאווריטש בן המגיד רבי דוד מאווריטש, ה-"בת עין"
תלמידם של רבי מנחם נחום מטשרנוביל - ה"מאור עיניים" ומייסד חסידות טשרנוביל, ובנו רבי מרדכי טברסקי המגיד מטשרנוביל, ורבי לוי יצחק מברדיטשוב - סנגורם של ישראל
סגולה גדולה מרבי אברהם דוב בשם המקובל הרב יצחק בצרי להינצל ממגיפה!
סגולת יום יב כסלו
רבי יצחק למפרונטי ב"ר שמואל,"פחד יצחק"
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

המערכת בהרצה לעדכוני זמת אמת ולכן ייתכנו אי דיוקים


מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 11958; Y2022: 2844; self: 11958