בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

שעון הזמן עד הנץ החמה

יום טוב

{{ time }}

יום רביעי ז' ניסן ה'תשפ"ג

29-03-2023 למנינם 15:09, שעון קיץ

זמן עד הנץ החמה:

שעון יהודי לפי 1080 חלקים (ניסיון)

סדר פרשת הנשיאים כפי שסידר רבינו הרמח"ל עם כוונות הגאולה
עלות השחר: 05:17,
הזריחה (הנץ החמה): 06:35
זמן השקיעה: 18:58,
צאת הכוכבים: 19:15 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:01:55 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:40
סוף זמן תפילה: 10:42
חצות היום: 12:46, חצות הלילה: 12:55

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

מולד חודש: אייר, יהיה בחודש: ניסן יום: , שעה: , דקות: ו: חלקים:
בעוד: -7 ימים, בתאריך: 1970-01-01 למנינם בעוד: 8:36 שעות

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 905; Y2023: 149; self: 905