בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

יום חמישי ח' תמוז ה'תשפ"ב, 07-07-2022 למנינם 17:34, שעון קיץ


עלות השחר: 04:11,
הזריחה (הנץ החמה): 05:44
זמן השקיעה: 19:50,
צאת הכוכבים: 20:10 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:10:30 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:15
סוף זמן תפילה: 10:26
חצות היום: 12:47, חצות הלילה: 12:57

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

זמן עד הנץ החמה:

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 187; Y2022: 187; self: 187