בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

יום רביעי ל' סיון ה'תשפ"ב, 29-06-2022 למנינם 14:56, שעון קיץ


עלות השחר: 04:06,
הזריחה (הנץ החמה): 05:40
זמן השקיעה: 19:51,
צאת הכוכבים: 20:11 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 01:10:55 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:12
סוף זמן תפילה: 10:23
חצות היום: 12:45, חצות הלילה: 12:55

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

זמן עד הנץ החמה:

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 173; Y2022: 173; self: 173