בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

שעון הזמן עד הנץ החמה

{{ time }}

יום שלישי ב' תשרי ה'תשפ"ג

27-09-2022 למנינם 00:15, שעון קיץ

זמן עד הנץ החמה:


עלות השחר: 05:17,
הזריחה (הנץ החמה): 06:35
זמן השקיעה: 18:31,
צאת הכוכבים: 18:48 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 00:59:40 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:34
סוף זמן תפילה: 10:33
חצות היום: 12:33, חצות הלילה: 12:41

ראש השנה. שנה טובה ומתוקה סגולת האר"י הקדוש לחודש אלול

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 341; Y2022: 341; self: 341