בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

שעון הזמן עד הנץ החמה

{{ time }}

יום שלישי י"ח תשרי ה'תשפ"ד

03-10-2023 למנינם 05:59, שעון קיץ

זמן עד הנץ החמה:

שעון יהודי לפי 1080 חלקים (ניסיון)


עלות השחר: 05:21,
הזריחה (הנץ החמה): 06:38
זמן השקיעה: 18:23,
צאת הכוכבים: 18:40 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 00:58:45 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:34
סוף זמן תפילה: 10:33
חצות היום: 12:30, חצות הלילה: 12:39

ג דחוה"מ סגולת האר"י הקדוש לחודש אלול

מולד חודש: , יהיה בחודש: יום: , שעה: , דקות: ו: חלקים:
בעוד: -18 ימים, בתאריך: 1970-01-01 למנינם בעוד: 17:56 שעות

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 1314; Y2023: 558; self: 1314