בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

שעון הזמן עד הנץ החמה

בוקר טוב

{{ time }}

יום ראשון ט"ז אדר א' ה'תשפ"ד

25-02-2024 למנינם 12:44,

זמן עד הנץ החמה:

שעון יהודי לפי 1080 חלקים (ניסיון)


עלות השחר: 04:58,
הזריחה (הנץ החמה): 06:15
זמן השקיעה: 17:35,
צאת הכוכבים: 17:52 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית יום: 00:56:40 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:05
סוף זמן תפילה: 10:01
חצות היום: 11:55, חצות הלילה: 12:03

שושן פורים (משולש)

מולד הלבנה: יום שבת א' אדר א' ה'תשפ"ד, שעה: 1:00 14 חלקים, 2024-02-10 למנינם

מולד הבא: יום ראשון ל' אדר א' ה'תשפ"ד, שעה: 11:02 15 חלקים, 2024-03-10 למנינם

גיל הירח: 15.581 ימים.

שלב ירח: Full Moon.

מולד הלבנה הבא: בעוד 14 ימים.

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 2043; Y2024: 419; self: 2043