בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום ראשון ט"ז אדר א' ה'תשפ"ד, 25-02-2024 12:37


זמן הזריחה (הנץ החמה): 06:15
זמן השקיעה: 17:35
צאת הכוכבים: 17:52 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית: 00:56:40 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:05

שושן פורים (משולש)

סגולה גדולה להצלחה מאת רבי יונתן אייבשיץ.

יום כא אלול הוא יום פטירתו של הצדיק רבי יונתן אייבישיץ בן רבי נתן נטע

יום ז סיוון, חג השבועות הוא יום פטירתו של דוד המלך בן ישי ע"ה

סגולה גדולה להצלחה היא סגולת יג יג יג.

ידליק נר לנשמת דוד המלך בן ישי במשך 13 ימים רצופים,
ליד הנר ישים פרוטה לצדקה
ולקרוא 13 פעמים פרק י"ג בספר תהילים.
ביום ה-13 לבקש הצלחה בכל עניין.

תהילים פרק יג

מוקדש לרפואה שלמה, המתקת הגבורות ודינים, חזרה לבריאות איתנה, ישועות, ניסים ונפלאות לכלל עם ישראל

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה כ-5 אגורות),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר, ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום ט"ז, אדר)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

 זכרון קדושים ליום ט"ז אדר א' ה'תשפ"ד 

רבי פנחס מנחם ב"ר אברהם מרדכי מגור בעל "פני מנחם"
רבי אפרים שלום אנקאווא בן רבי אליהו
141 שנה ל - הרב אלעזר מנחם מנדל בן רבי משה בידרמן - האדמו"ר הראשון מלעלוב
14 שנה ל - הרב משה שמואל טויסיג - ראש ישיבת "תפארת אהרן מטרסדורף" בן הרב יחזקאל טויסיג
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום יז אדר א' התשפד 

רבי מאיר שלמה יהודה ממעזריטש ב"ר יצחק
רבי אברהם מפראהביטש (אחיו הגדול של רבי ישראל מרוז'ין), בן רבי שלום שכנא מפראהביטש בן רבי אברהם המלאך בן רבי דב בער המגיד ממעזריטש
רבי שמואל ב"ר אברהם חיים צ'צ'יק, מחשובי חסידי ברסלב בירושלים, מחבר "דברי נועם"
רבי יוסף בן רבי צבי אלימלך מבירשט, נכד רבי אלעזר מלאנצוט, נינו של הבני יששכר
הרב שמעון סופר - מכתב סופר, בן רבי משה סופר ה"חתם סופר"
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 1067; Y2024: 13; self: 1003