בסיעתא דשמיא
קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות וסגולות לזיכוי הרבים

בוקר טוב

{{ time }}

יום ראשון י"ח אייר ה'תשפ"ד

26-05-2024 למנינם 12:17, שעון קיץ


עלות השחר: 04:08,
הזריחה (הנץ החמה): 05:40
שעה זמנית יום: 01:09:55 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:09
סוף זמן תפילה: 10:19
חצות היום: 12:39, חצות הלילה: 12:49
זמן השקיעה: 19:39,
צאת הכוכבים: 19:58 לפי אופק תל אביב

שעות הלילה: 09:42 שעות, משמרת לילה: 03:14 שעות.
משמרת ראשונה: 19:58, משמרת שניה: 23:12, משמרת שלישית: 02:26

מולד הלבנה: יום רביעי ל' ניסן ה'תשפ"ד, שעה: 6:24 6 חלקים, 08-05-2024 למנינם
מולד הלבנה הבא בעוד 11 ימים.
מולד הבא: יום חמישי כ"ט אייר ה'תשפ"ד, שעה: 15:40 0 חלקים, 06-06-2024 למנינם

היום שלושה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר - הוד שבהוד - ל"ג בעומר

סגולות מיוחדת ליום ל"ג בעומר מהרב רפאל אביטן

תפילה מיוחדת ליום ל"ג בעומר

סגולה מיוחדת ליום ל"ג בעומר

הורדת הסגולה כתמונה

שעון זמן עד הנץ החמה:

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך פרוטה = אגורות, 8 פרוטות = אגורות,
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר,
ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"ח, אייר)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

שועתנו קבל ושמע, צעקתנו יודע תעלומות [ויכוון במחשבה בלבד: שם קודש שקו צית]

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

hebrewDay: 18, Hebrew Month: 9, Iyyar, Hebrew Year: 5784

 זכרון קדושים 
ליום י"ח אייר ה'תשפ"ד

שלושה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר - ל"ג בעומר
1896 שנה ל - רבי שמעון בר יוחאי וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו (בשעת הדחק)
רבי משה איסרליש- הרמ"א בן רבי ישראל
מה המשמעות של ל"ג בעומר?
תפילה לל"ג בעומר מאת הבן איש חי
תפילה לל"ג בעומר, ע"פ הסוד, שגילה רבי נחמן
סגולת לימוד הזוהר ביום ל"ג בעומר, כולל עמוד זוהר, כולל תרגום
סגולת הזוהר הקדוש, שפותחת את 13 צינורות השפע
זיע"א

*היום שלושה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר - הוד שבהוד - ל"ג בעומר*


***

 זכרון קדושים 
ליום י"ט אייר ה'תשפ"ד

רבי מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורג - מהר"מ מרוטנבורג, יום פטירתו
209 שנה ל - רבי מנחם מנדל מרימינוב בן רבי יוסף
הצדיק הבטיח "מי שידליק לי נר ביום ההילולא שלי, אני בעצמי אפעל לישועתו"
על סגולות רבי מנחם מענדל מרימינוב
הרב קלונימוס קלמיש שפירא, האדמו"ר מפיאסצ'נה (נספה בשואה)
הרב שמואל אבוחצירא בן רבי אהרון אבוחצירא
הרב יעקב מרדכי הלוי סולובייצ'יק ראש ישיבת לוצרן שוויץ, נכדו של רבי חיים מבריסק
זיע"א

*היום ארבעה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וששה ימים לעומר - יסוד שבהוד*


***

 זכרון קדושים 
ליום כ' אייר ה'תשפ"ד

רבי מרדכי טברסקי, המגיד מצ'רנוביל בן רבי מנחם נחום מצ'רנוביל
סיפור נפלא אודות רבי מרדכי טברסקי
41 שנה ל - רבי יוסף וולטוך (מזלאטשוב) "המטאטא הקדוש" בן הרב שמחה בונים נכד לרבי יחיאל מיכל מזלאטשוב
אמרו עליו: תלמיד חכם גדול היה, חסיד, היה, ענוותן ושפל רוח היה, בעל יסורים רבים היה, נחבא אל הכלים. נפטר בשנת תשמ״ג לפתע פתאום, בדרך מירון צפת
זיע"א

*היום חמישה ושלושים יום שהם חמישה שבועות לעומר - מלכות שבהוד*


תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

המערכת בהרצה לעדכוני זמת אמת ולכן ייתכנו אי דיוקים

המערכת מתעדכנת פעם ביום


מחשבון שווי מתכות יקרות

שערי שווי מתכות יקרות

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 17784; Y2024: 2834; self: 17784