קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות, סגולות ושעורי תורה לזיכוי הרבים

קודש נקודה קליק, תפילות, ברכות, סגולות ושעורי תורה לזיכוי הרבים

היום ט"ז אדר א' ה'תשפ"ד

שעורי תורה מפי הרב יאשיהו יוסף פינטו

שעורי תורה מפי הרב יאשיהו יוסף פינטו

קבצי שמע להאזנה ולהורדה

במערכת שעורי תורה מפי הרב פינטו שליט"א

השעורים מסודרים לפי תאריך יורד.

 1. שעור מיום שני י' אדר א' ה'תשפ"ד, 19-02-2024 למנינם

 2. שעור מיום חמישי ו' אדר א' ה'תשפ"ד, 15-02-2024 למנינם

 3. שעור מיום חמישי ו' אדר א' ה'תשפ"ד, 15-02-2024 למנינם

 4. שעור מיום שלישי כ"ז שבט ה'תשפ"ד, 06-02-2024 למנינם

 5. שעור מיום ראשון כ"ה שבט ה'תשפ"ד, 04-02-2024 למנינם

 6. שעור מיום חמישי כ"ב שבט ה'תשפ"ד, 01-02-2024 למנינם

 7. שעור מיום רביעי כ"א שבט ה'תשפ"ד, 31-01-2024 למנינם

 8. שעור מיום חמישי ח' שבט ה'תשפ"ד, 18-01-2024 למנינם

 9. שעור מיום רביעי ז' שבט ה'תשפ"ד, 17-01-2024 למנינם

 10. שעור מיום ראשון ד' שבט ה'תשפ"ד, 14-01-2024 למנינם

 11. שעור מיום חמישי א' שבט ה'תשפ"ד, 11-01-2024 למנינם

 12. שעור מיום חמישי א' שבט ה'תשפ"ד, 11-01-2024 למנינם

 13. שעור מיום רביעי כ"ט טבת ה'תשפ"ד, 10-01-2024 למנינם

 14. שעור מיום שלישי כ"ח טבת ה'תשפ"ד, 09-01-2024 למנינם

 15. שעור מיום ראשון כ"ו טבת ה'תשפ"ד, 07-01-2024 למנינם

 16. שעור מיום שישי י"ז טבת ה'תשפ"ד, 29-12-2023 למנינם

 17. שעור מיום שישי י"ז טבת ה'תשפ"ד, 29-12-2023 למנינם

 18. שעור מיום שני י"ג טבת ה'תשפ"ד, 25-12-2023 למנינם

 19. שעור מיום שני י"ג טבת ה'תשפ"ד, 25-12-2023 למנינם

 20. שעור מיום שישי י' טבת ה'תשפ"ד, 22-12-2023 למנינם

 21. שעור מיום שישי י' טבת ה'תשפ"ד, 22-12-2023 למנינם

 22. שעור מיום חמישי ט' טבת ה'תשפ"ד, 21-12-2023 למנינם

 23. שעור מיום חמישי ט' טבת ה'תשפ"ד, 21-12-2023 למנינם

 24. שעור מיום רביעי ח' טבת ה'תשפ"ד, 20-12-2023 למנינם

 25. שעור מיום רביעי ח' טבת ה'תשפ"ד, 20-12-2023 למנינם

 26. שעור מיום שלישי ז' טבת ה'תשפ"ד, 19-12-2023 למנינם

 27. שעור מיום שני ו' טבת ה'תשפ"ד, 18-12-2023 למנינם

 28. שעור מיום שישי ג' טבת ה'תשפ"ד, 15-12-2023 למנינם

 29. שעור מיום חמישי ב' טבת ה'תשפ"ד, 14-12-2023 למנינם

 30. שעור מיום שלישי כ"ט כסלו ה'תשפ"ד, 12-12-2023 למנינם

 31. שעור מיום ראשון כ"ז כסלו ה'תשפ"ד, 10-12-2023 למנינם

 32. שעור מיום ראשון כ"ז כסלו ה'תשפ"ד, 10-12-2023 למנינם

 33. שעור מיום שישי כ"ה כסלו ה'תשפ"ד, 08-12-2023 למנינם

 34. שעור מיום חמישי כ"ד כסלו ה'תשפ"ד, 07-12-2023 למנינם

 35. שעור מיום חמישי כ"ד כסלו ה'תשפ"ד, 07-12-2023 למנינם

 36. שעור מיום רביעי כ"ג כסלו ה'תשפ"ד, 06-12-2023 למנינם

 37. שעור מיום שני כ"א כסלו ה'תשפ"ד, 04-12-2023 למנינם

 38. שעור מיום חמישי י"ז כסלו ה'תשפ"ד, 30-11-2023 למנינם

 39. שעור מיום רביעי ט"ז כסלו ה'תשפ"ד, 29-11-2023 למנינם

 40. שעור מיום רביעי ט"ז כסלו ה'תשפ"ד, 29-11-2023 למנינם

 41. שעור מיום שלישי ט"ו כסלו ה'תשפ"ד, 28-11-2023 למנינם

 42. שעור מיום שני י"ד כסלו ה'תשפ"ד, 27-11-2023 למנינם

 43. שעור מיום ראשון י"ג כסלו ה'תשפ"ד, 26-11-2023 למנינם

 44. שעור מיום שלישי ח' כסלו ה'תשפ"ד, 21-11-2023 למנינם

 45. שעור מיום שני ז' כסלו ה'תשפ"ד, 20-11-2023 למנינם

 46. שעור מיום ראשון ו' כסלו ה'תשפ"ד, 19-11-2023 למנינם

 47. שעור מיום שישי ד' כסלו ה'תשפ"ד, 17-11-2023 למנינם

 48. שעור מיום שני כ"ט חשון ה'תשפ"ד, 13-11-2023 למנינם

 49. שעור מיום חמישי כ"ה חשון ה'תשפ"ד, 09-11-2023 למנינם

 50. שעור מיום רביעי כ"ד חשון ה'תשפ"ד, 08-11-2023 למנינם

 51. שעור מיום שלישי כ"ג חשון ה'תשפ"ד, 07-11-2023 למנינם

 52. שעור מיום שני כ"ב חשון ה'תשפ"ד, 06-11-2023 למנינם

 53. שעור מיום רביעי ט"ז תמוז ה'תשפ"ג, 05-07-2023 למנינם

 54. שעור מיום שלישי ט"ו תמוז ה'תשפ"ג, 04-07-2023 למנינם

 55. שעור מיום שישי י"א תמוז ה'תשפ"ג, 30-06-2023 למנינם

Total: 228; Y2024: 228; self: 228