בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום שלישי י"ח תשרי ה'תשפ"ד, 03-10-2023 08:14


זמן הזריחה (הנץ החמה): 06:38
זמן השקיעה: 18:23
צאת הכוכבים: 18:40 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית: 00:58:45 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:34

ג דחוה"מ סגולת האר"י הקדוש לחודש אלול

סגולה נפלאה לחנוכה ובפרט לנר שמיני לפרנסה, בריאות, זוגיות וכו'

סגולה לחנוכה לביטול צרות וגזרות רעות ולהצלחה

המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א במסר:
הכינו את החנוכיה במקומה כבר מיום כא כסלו.

כתב בספר זכר דוד שנוהגים להכין את החנוכיה במקומה ג' ימים לפני החג ולהשאיר אותה גם במקומה ג' ימים לאחר החג
לרמוז שגם אם נגזרה גזירה רעה על האדם במשך החיים, תוך 3 ימים תתבטל וכן יהיה לעתיד שצרותינו לא ימשכו זמן הרבה.

כי לעולם אין הקדוש ברוך הוא מניח את הצדיקים בצרה ג' ימים שלמים. כמו שכתוב 'ויאסוף אותם אל משמר שלשה ימים' על כן הסגולה להינצל מצרה להכין את החנוכיה במקומה כבר מיום כא כסלו.

נא לפרסם ולהפיץ כחסד לזיכוי הרבים!

10 סגולות נוספות נפלאות מיוחדות לחנוכה!

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה כ-5 אגורות),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר, ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"ח, תשרי)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

*

 זכרון קדושים ליום י"ח תשרי ה'תשפ"ד 

רבי נחמן מברסלב בן רבי שמחה בן רבי נחמן מהורודנקא ומרת פייגא 213 שנה
רבי שלום הכהן, "נהר שלום", ידוע כאוהב שלום
רבי בצלאל גנשבורג "הגהות הש"ס ב"ר יואל
זיע"א

***

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 873; Y2023: 313; self: 873