בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום ראשון י"ח אייר ה'תשפ"ד, 26-05-2024 13:10


זמן הזריחה (הנץ החמה): 05:40
זמן השקיעה: 19:39
צאת הכוכבים: 19:58 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית: 01:09:55 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:09

היום שלושה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר - הוד שבהוד - ל"ג בעומר

סגולה נפלאה לחנוכה ובפרט לנר שמיני לפרנסה, בריאות, זוגיות וכו'

סגולה לחנוכה לביטול צרות וגזרות רעות ולהצלחה

המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א במסר:
הכינו את החנוכיה במקומה כבר מיום כא כסלו.

כתב בספר זכר דוד שנוהגים להכין את החנוכיה במקומה ג' ימים לפני החג ולהשאיר אותה גם במקומה ג' ימים לאחר החג
לרמוז שגם אם נגזרה גזירה רעה על האדם במשך החיים, תוך 3 ימים תתבטל וכן יהיה לעתיד שצרותינו לא ימשכו זמן הרבה.

כי לעולם אין הקדוש ברוך הוא מניח את הצדיקים בצרה ג' ימים שלמים. כמו שכתוב 'ויאסוף אותם אל משמר שלשה ימים' על כן הסגולה להינצל מצרה להכין את החנוכיה במקומה כבר מיום כא כסלו.

נא לפרסם ולהפיץ כחסד לזיכוי הרבים!

10 סגולות נוספות נפלאות מיוחדות לחנוכה!

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה כ-5 אגורות),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר, ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"ח, אייר)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

*

 זכרון קדושים ליום י"ח אייר ה'תשפ"ד 

שלושה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר - ל"ג בעומר
1896 שנה ל - רבי שמעון בר יוחאי וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו (בשעת הדחק)
רבי משה איסרליש- הרמ"א בן רבי ישראל
מה המשמעות של ל"ג בעומר?
תפילה לל"ג בעומר מאת הבן איש חי
תפילה לל"ג בעומר, ע"פ הסוד, שגילה רבי נחמן
סגולת לימוד הזוהר ביום ל"ג בעומר, כולל עמוד זוהר, כולל תרגום
סגולת הזוהר הקדוש, שפותחת את 13 צינורות השפע
זיע"א

***

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה


Total: 81; Y2024: 81; self: 81