בסיעתא דשמיא
נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק, 03-5700075

יום ראשון י"א כסלו ה'תשפ"ג, 04-12-2022 20:45


זמן הזריחה (הנץ החמה): 06:29
זמן השקיעה: 16:36
צאת הכוכבים: 16:55 לפי אופק תל אביב
שעה זמנית: 00:50:35 שעות,
סוף זמן ק"ש הגר"א 09:00

קודש נקודה קליק - לזיכוי הרבים - מברך אותך בברכה והצלחה!

סגולה להצלחה מרבי ברוך ממז’יבוז’

קישור להורדת: סגולה להצלחה מ-רבי ברוך ממז'יבוז

י"ח כסלו הוא יום ההילולא של רבי ברוך ממז'יבוז' נכדו של הבעל שם טוב,

רבי ברוך ממז'יבוז' מייסד החסידות, היה מגדולי מאורי דרכי החסידות.
מקובל בשמו שביום שיאמרו שמונה מזמורי תהילים אלו: ד' ,י"ז, ס"ג, ס"ה, קט"ו, קל"ז, קל"ח, ק"נ, יצליחו בכל מעשה ידיהם

פרק ד'

פרק י"ז

פרק ס"ג

פרק ס"ה

פרק קט"ו

פרק קל"ז

פרק קל"ח

פרק ק"נ

יום טוב ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

תפילה על כל צרה (שלא תבוא)

יקח לא פחות מ-8 פרוטות, (ערך שווה פרוטה כ-5 אגורות),
ויאמר: הריני מכוון למה שכיוון רבי מאיר בזה שנענה שר בית הסוהר, ויאמר 3 פעמים:

אלהא דמאיר ענני

ואח"כ יאמר:

ריבונו של עולם

הריני נותן [בלי נדר] סך של ..... פרוטות לצדקה ו/או שמן למאור בעד סך של ....... פרוטות לעלוי נשמתם של אבותינו אבות העולם: אברהם, יצחק ויעקב,
ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, ולשם נשמות כל הצדיקים. (ואשר נפטרו היום י"א, כסלו)

יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלוהי אבותי, כשם ששמעת את תפילתם ואת תחינתם, והצלת אותם מכל צרה וצוקה, ועשית עמהם ניסים ונפלאות גלויים ונסתרים,
והוצאת אותם מאפלה לאורה, כן בזכותם יהי נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך, ותעשה עמדי (פלוני בן פלונית) ועם כל עמך בית ישראל
בכל מקום שהם, ניסים גלויים ונסתרים ותצילנו מכל צרה וצוקה מעתה ועד עולם,
(ויבקש מה שצריך לעצמו ולאחרים כגון: ובפרט שתשלח רפואה שלימה לחולה פלוני בן פלונית)

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי

וטוב לקרוא פרק שירת הבריאה שהיא סגולה לרפואה, פרנסה, זוגיות והצלחה!

 זכרון קדושים ליום י"א כסלו ה'תשפ"ג 

-
זיע"א

***

 זכרון קדושים ליום יא כסלו התשפג 

-
זיע"א

תפילה לעתות צרה מהרב המגיד הקדוש רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע אשר קיבל מאליהו הנביא ז"ל

נויפלד יודאיקה ותשמישי קדושה בני ברק 03-5700075


Total: 889; Y2022: 565; self: 889

פיתוח המערכת: אלי כהן - מיסטר מדיה